Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Redaktionell policy

Urban Social Atlas Öresund är en oberoende, icke vinstdrivande nätbaserad publikation. Vår målgrupp är bland annat praktiker, forskare, studenter, medier, politiker och allmänhet engagerade i urbana, sociala frågor.

Urban Social Atlas publicerar forskning som kartlägger och analyserar stadens sociala dimensioner. Vi intresserar oss för en bredd av olika sätt att kartlägga och analysera frågor, från konstnärligt utvecklingsarbete, till arkitektur, planering och geografi. Oavsett uttryckssätt och form ska materialet som presenteras ha sin grund i utforskningar av stadsrummet. De personer som presenteras som författare förväntas ha gjort ett avgörande bidrag till publikationen genom samtliga eller någon av följande delar: insamling av data och material, analys, kartografi eller tidigare forskning. Text och bildmaterial ska presenteras så att det inte diskriminerar individer eller grupper.


Redaktionen förbehåller sig rätten att avgöra huruvida bidrag ska accepteras för publikation.

Publiceringen är avgiftsfri och fritt tillgänglig.