Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Les Contremaîtres Arrivent

Magnus Denker

Glömda, tappade och bortslängda arbetshandskar minner om industriarbete i Malmös hamnområde.
DOI:
Publicerad: juni 2023
Print Friendly, PDF & Email

Les Contremaîtres Arrivent 2008

Förmännen kommer.

Arbetarna följer.

Malmö sägs vara arbetarnas stad. Men var tog arbetarna vägen?

Under sommaren 2007 hittade jag en arbetshandske när jag cyklade längs Kolgatan i Hamnen, Malmö. Efter att jag hittat den första handsken började de dyka upp överallt. Under två års tid fyllde jag påse efter påse med arbetshandskar från området. Min första tanke gick till den symbolik som handskarnas gester uttryckte. Jag tänkte på jungfru Maria och hur kompositionen av hennes händer representerar olika scener ur Jesus liv. Dessa handskar tillhörde arbetare i Malmö. Här fann jag istället kompositioner av arbetarnas gester bevarade i handskarna. Tillsammans utgör handskarna en kartläggning av industriarbete i Malmös hamnområde.

Hittade och skannade 2007 – 08

Biografi

Magnus Denker är adjunkt på Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation på Malmö Universitet. Han medverkar bland annat i den flervetenskapliga forskningsmiljön Medea Lab, som tar sig an samhällsutmaningar genom experimentella praktiker. Magnus är fotograf med ett särskilt intresse i att undersöka och dokumentera urbana periferier.

Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation, Malmö Universitet

Urban Social Atlas Öresund presenterar kritisk, bildbaserad forskning med fokus på relationen mellan människan och den byggda miljön. Syftet med Atlasen är att sprida och göra forskning tillgänglig för en bredare publik genom att publicera korta forskningsartiklar. Atlasen tillhandahåller ett publikationsutrymme för forskning, interventions- och konstnärligt utvecklingsarbete som inkluderar text och bilder; som exempelvis ritningar, kartor, foto eller film.

Atlasen är avsiktligt öppen och inkluderande vad gäller olika sociala forskningsfrågor såväl som olika forskningsansatser. Forskningsfrågor kan omfatta aktuella utmaningar inom bostadsfrågan; mobilitet; segregation; sociala rörelser; transport; stadsklimat; stadsplanering; stadsnatur och användningen av det offentliga rummet. Forskningsfrågorna analyseras med ett kritiskt förhållningssätt eller genom olika perspektiv på ojämlikhet eller orättvisa. Undersökningsformerna kan innefatta en rad olika tillvägagångssätt och metoder; från arkitektur; konst; design; film och fotografi – till etnografi; geografi och samhällsvetenskap. Geografiskt är Atlasen fokuserad på den dansk-svenska regionen Öresund. Jämförande studier med andra städer, regioner eller länder är också välkomna.